De Gouden Helix®

Een parapulpaire stift met bio-energetische eigenschappen voor de (biologische) wortelkanaalbehandeling 

Inleiding 

We weten allemaal dat de tandheelkunde niet het meest ‘bio-logische’ veld is. De materialen zijn chemisch en synthetisch, maar behandelingen zijn toch soms onvermijdelijk. Vandaar dat het doel van biologische tandartsen is om onze mond zo gezond mogelijk te maken, met zo min mogelijk gifstoffen, maar tegelijkertijd ook ongewenste bacteriën en andere ontstekingsverwekkers te bestrijden. Er is een unieke uitvinding die de tandheelkunde verder brengt naar een gezondere mond en het reguliere met het biologische veld bijzonder goed weet te integreren ; de Gouden Helix een bijzondere parapulpaire stift met bio-energetische eigenschappen.

De wortelkanaalbehandeling

Wanneer de zenuw van een tand of kies (‘gebitselement’) is ontstoken, kan de zenuw niet meer uit zichzelf genezen en zal het gebitselement ‘avitaal’ (niet meer levensvatbaar) worden. Het is dan noodzakelijk om een behandeling te ondergaan. Men kan het element behouden door een wortelkanaalbehandeling uit te voeren of het element te ‘extraheren’ (verwijderen). En deze eventueel te vervangen door middel van een brug, prothese of implantaat. In de bio-integrale tandheelkunde zijn reguliere wortelkanaalbehandelingen altijd een punt van discussie. 

Fysieke gevolgen van een wortelkanaalbehandeling 

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt een of meerdere ontstoken zenuwen uit de hoofdkanalen van het gebitselement verwijderd. Vervolgens worden de hoofdkanalen grondig gereinigd, ontsmet en opgevuld. Ondanks dat deze behandeling zeer effectief kan zijn, kunnen de duizenden zijkanalen die uitgaan van deze hoofdkanalen echter niet altijd 100% ontsmet worden. Hierdoor kunnen pathogene bacteriën op den duur alsnog de overhand krijgen. Zo’n restontsteking is een langzaam chronisch proces dat vaak onopgemerkt gaat omdat de zenuw al is verwijderd en men dan geen pijn meer kan voelen. De bacteriën willen migreren naar andere delen van het lichaam en scheiden in dit proces ook giftige afvalstoffen af. Dit zorgt voor extra belasting van het immuunsysteem met alle negatieve gevolgen voor de algehele gezondheid. Daarnaast wordt, omdat de zenuw en het ‘leven’ eruit is, het gebitselement door de uitholling van de zenuwkanalen en het verlies van bloedvaten brosser. Hierdoor ontstaat er meer kans op breuk, met als gevolg dat de kies alsnog verloren gaat. 

Energetische gevolgen van een wortelkanaalbehandeling 

Naast de fysieke gevolgen, heeft een wortelkanaalbehandeling ook invloed op onze energetische gezondheid. Vanuit de traditionele Chinese geneeskunde is namelijk bekend dat de orgaanmeridianen ook door alle gebitselementen lopen. Hierdoor heeft het gebit een nauwe verbinding met ons gehele lichaam. Door de verwijdering van de zenuwen, kan er dus ook een blokkade in de energetische doorstroming ontstaan. Deze continue energiestroom wordt in de traditionele Chinese geneeskunde de ‘Qi’ (levensenergie) genoemd. Deze subtiele lichaamsenergie was tot recent niet makkelijk detecteerbaar, maar nu is er inmiddels voldoende onderzoek bekend naar Qi, wat in de onderzoekswereld bekend staat als biofotonen (lichtgolven, en in het Engels UPE: Ultra weak Photon Emission).  

Biofotonen 

De biofotonen worden voornamelijk geproduceerd door de mitochondriën en zorgen voor optimale cel communicatie. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de energiestroom van biofotonen belangrijk is voor het functioneren van gezonde cellen en de afwezigheid hiervan kan zorgen voor pathologische omstandigheden en ziekte.

Op 27 november 2021 bezocht ik het symposium : integratie biofotonen, neuraaltherapie en wondermeridianen in de acupunctuur in Driebergen. Een van de sprekers was Dr. Roeland van Wijk, moleculair celbioloog aan de Faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht, hij is ook de schrijver van het boek : light in shaping life, biophotons in Biology and medicine. In dit zeer interessante boek kun je alle informatie vinden over biofotonen.
De foto van de accumulaties van biofotonen in de handen kwam daar voorbij in een dia presentatie, het is ongelooflijk om te zien hoe deze identiek is met het verloop van de meridianen en de meetpunten in de electro acupunctuur.” (EAV). Zie fotos en voor meer info; Biophoton research strategies , measurement techniques and applications https://www.melunaresearch.nl/

Vanwege deze fysieke en energetische gevolgen van de wortelkanaalbehandeling zijn er veel bio-georiënteerde patiënten die ervoor kiezen om geen wortelkanaalbehandeling te laten uitvoeren. Omdat het een ongezonde situatie is om met een ontstoken element te blijven rondlopen, en we geen ander alternatief hebben dan de wortelkanaalbehandeling, moet het gebitselement getrokken worden. Een keramisch implantaat biedt dan een oplossing, maar in veel gevallen is dat niet mogelijk. Soms is er namelijk te weinig sterk en gezond bot aanwezig waardoor er geen implantaat geplaatst kan worden, of men kan zich dat financieel niet veroorloven. Nu zijn er ook andere oplossingen om het gat op te vullen, elk met andere voor- en nadelen, maar met verlies van tandweefsel van andere gebitselementen (in het geval van een brug) of vermindering van functie (in het geval van een prothese). 

Geoctrooieerde Gouden Helix 

Voor Natuurgeneeskundig therapeut Alexander Kruijtbosch was dat een reden om te bedenken hoe we de wortelkanaalbehandeling konden verbeteren. Alexander kwam met het idee van een helix gevormde gouden stift die naast of boven de behandelde wortelkanalen (‘parapulpair’) geplaatst kan worden. 

Deze Gouden Helix heeft zowel fysieke als energetische eigenschappen ( Evidence based practice). Ten eerste zorgt het skelet van de helix voor gemiddeld zo’n 30% meer stevigheid aan het steeds brosser wordende gebitselement, waardoor deze minder snel kan breken of er minder snel een (dure) kroon nodig is. Ten tweede ondersteunt de Gouden Helix de corresponderende meridiaan. Ook in de natuur is de helix vorm (spiraal) een belangrijke vorm wanneer licht- en geluidsinformatie moet worden opgevangen, versterkt en weer doorgegeven. Zoals in het oor waar het spiraalvormige slakkenhuis de geluiden door middel van resonantie opvangt, versterkt en doorgeeft aan de hersenen. Onze pijnappelklier, de lichtgevoelige klier in onze hersenen die de vorm heeft van een dennenappel, een symmetrische kegel die gebaseerd is op twee tegengestelde maar complementaire spiraalbewegingen. 

Door de helix-vorm in combinatie met de eigenschappen van het goud zoals het vermogen om ultrasubtiele trillingen op te vangen/te geleiden en niet te oxideren, bedacht Alexander dat de Gouden Helix hierdoor in staat zou moeten zijn om in resonantie met de biofotonen stroom deze om te zetten in een klein magnetisch veld binnen het avitale gebitselement. Bijvoorbeeld zoals in de elektrotechniek waar in een elektrospoel een elektromagnetisch veld opgewekt wordt doordat energie of elektriciteit door de spiraalvormige koperdraad van een elektrospoel wordt geleid. 

Op deze manier zou de Gouden Helix niet alleen de doorstroming van de onderliggende meridiaan in het element herstellen, ook kan een magnetisch veld de vermeerdering van pathologische bacteriën tegengaan. Voor meer informatie hierover kunt u het onderzoek* ‘Influence of the magnetic field on microorganisms in the oral cavity’ van Brkovic en zijn collega’s (2015) lezen.

Praktijk 

Of een Gouden Helix kan worden ingezet, moet altijd individueel bekeken worden door een tandarts. Er zijn verschillende praktijken in Nederland waar de Gouden Helix geplaatst wordt. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Alexander. Er wordt dan in het geval van een fysieke, ontstoken zenuw een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd met zoveel mogelijk bio-integrale materialen. In het geval van een energetische blokkade wordt gekeken of de Gouden Helix kan worden ingezet. Hier wordt o.a. gekeken naar de conditie van de onderliggende meridiaan, de leeftijd van de wortelkanaal behandelde gebitselement, edelmetaal allergieën van de patiënt en de aanwezigheid van andere metalen in de rest van het gebit. Indien de Gouden Helix geschikt is bevonden, zal deze door de tandarts in het nieuwe of reeds bestaande wortelkanaal behandelde gebitselement worden geplaatst. 

Indien u graag wilt weten of een Gouden Helix in uw geval geschikt is of wanneer u geïnteresseerd bent naar andere mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Alexander.

De Gouden Helix® is een geoctrooieerde uitvinding van Alexander Kruijtbosch 2theCore geneeskundig therapeut. De Gouden Helix kan geplaatst worden door een tandarts die met Alexander samenwerkt in de (bio-integrale) tandheelkunde. Voor tandartsen die geïnteresseerd zijn om in de praktijk de Gouden Helix in te zetten kunnen contact opnemen met Alexander Kruijtbosch op 06-25022996. 

Alexander Kruijtbosch (2theCore)

Bron*: 

Brkovic, S., Postic, S., & Ilic, D. (2015). Influence of the magnetic field on microorganisms in the oral cavity. Journal of Applied Oral Science, 23, 179-186. X

DISCLAIMER 2thecore en Gouden Helix

U wordt vriendelijk verzocht om deze disclaimer te lezen.

In de samenwerkingen tussen Tandartsen/implantologen en 2theCore is er geen sprake van dienstverband of enig andere belangenverstrengeling, de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn dan ook te allen tijde gescheiden van elkaar.

2theCore maakt gebruik van EAV diagnostiek en de Gouden Helix. De EAV (Elektro-Acupunctuur volgens dr. Voll) methode is ontwikkeld op basis van Oosterse geneeskunde. de Gouden Helix is geoctrooieerd door Alexander Kruijtbosch (2thecore natuurgeneeskundig therapeut) in 2016 en kan worden ingezet door een (bio)tandarts als parapulpaire stift binnen de wortelkanaal behandeling. De EAV methodiek en de Gouden Helix zijn niet wetenschappelijk verifieerbaar/ bewijsbaar volgens de huidige onderzoeksmethodieken van de reguliere Westerse geneeskunde. Hierdoor wordt de EAV methodiek en de Gouden Helix niet gezien als wetenschappelijk bewezen.

Ook willen wij u op de hoogte stellen 2theCore natuurgeneeskundig therapeut, zoals alle andere zorgverleners een inspanningsverplichting heeft en niet aansprakelijk is voor de diagnose en de uitkomst van de behandeling.