GOUDEN HELIX

Een parapulpaire stift met bio-energetische eigenschappen voor de (biologische) wortelkanaalbehandeling.

Wanneer de zenuw van een ‘element’ (een tand of kies) is ontstoken, kan de zenuw niet meer uit zichzelf genezen en zal het element ‘avitaal’ (niet meer levensvatbaar) worden. Het is dan noodzakelijk om een behandeling te ondergaan. Men kan het element behouden door een wortelkanaalbehandeling uit te voeren of het element ‘extraheren’ (verwijderen) en deze eventueel vervangen door middel van een brug, prothese of implantaat.  In de biologische tandheelkunde zijn wortelkanaalbehandelingen altijd een punt van discussie.
Bij een wortelkanaalbehandeling wordt een of meerdere ontstoken zenuwen uit de hoofdkanalen van het gebitselement verwijderd. Vervolgens worden de hoofdkanalen grondig gereinigd, ontsmet en opgevuld. Ondanks dat deze behandeling zeer effectief kan zijn, kunnen de duizenden zijkanalen die uitgaan van de hoofdkanalen echter niet altijd 100% ontsmet worden. Hierdoor kunnen de bacteriën op den duur alsnog de overhand krijgen. Zo’n restontsteking is een langzaam chronisch proces dat vaak onopgemerkt gaat omdat de zenuw al is verwijderd en men dan geen pijn voelt. Door deze restontsteking wordt het immuunsysteem extra belast. Niet alleen wordt het element door de uitholling van de zenuwkanalen en het verlies van bloedvaten heel bros, ook kunnen de pathogene bacteriën die in het afbraak proces ontstaan, migreren naar andere delen van het lichaam. Met alle negatieve gevolgen voor de algehele gezondheid van de cliënt.

Daarbij gaan we er in de biologische tandheelkunde ook vanuit dat alle gebitselementen aangesloten zijn op het meridianenstelsel en dus heeft het gebit een nauwe verbinding met de algehele gezondheid van het lichaam. Door de verwijdering van de zenuw(en), kan er dus ook een blokkade in de energetische doorstroming ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat er een continue energiestroom van biofotonen ( lichtgolven :in het Engels UPE: Ultra weak Photon Emission) in ons lichaam plaatsvindt. De biofotonen worden voornamelijk geproduceerd door de mitochondriën en zorgen voor optimale cel communicatie door middel van elektromagnetische bio resonantie. Onderzoek heeft aangetoond dat de energiestroom van biofotonen belangrijk is voor de algehele gezondheid.
https://docplayer.nl/15162775-Biofotonen-en-de-regulering-van-het-lichaam-met-prof-fritz-albert-popp-van-het-international-institute-of-biophysics-in-neuss-duitsland.html
Deze continue energiestroom wordt in de traditionele Chinese geneeskunde de ‘Qi’ (levensenergie) genoemd. De plekken waar deze biofotonen zich accumuleren in het menselijk lichaam worden in de bio resonantie fotografie zichtbaar aan de handen en voeten, exact daar waar ook in de EAV ( electro acupunctuur volgens Voll) de meetpunten liggen van de verschillende meridianen.

Omdat het een ongezonde situatie is om met een ontstoken element te blijven rondlopen, en we geen andere keuze hebben dan de zenuw(en) te verwijderen, zien we de bio-georiënteerde cliënt, zich bewust van de situatie,  een extractie overwegen. Een keramisch implantaat biedt dan een oplossing, maar niet iedere cliënt kan zich dat financieel veroorloven en kiest dan toch voor het behoud van het element met alle korte en lange termijn risico’s van dien.

Voor Alexander Kruijtbosch was dat een reden om te bedenken hoe we de wortelkanaalbehandeling konden verbeteren zodat deze de fysieke eigenschappen van het element en de corresponderende meridiaan ondersteund. Alexander kwam met het idee van een helix vormige parapulpaire stift: de Gouden Helix.
Naast dat het skelet van de helix meer stevigheid kan bieden aan het steeds brosser wordende wortelkanaal behandeld element zien we In de natuur en in de techniek de spiraal vorm terugkeren wanneer er informatie moet worden opgevangen, versterkt en worden doorgegeven.
Zoals in de stroomkring bij een Electrospoel waar de elektriciteit door een tot spiraal gevormde koperdraad wordt geleidt en hierdoor een elektromagnetisch veld wordt opgewekt. Bij licht en geluid door middel van resonantie , zoals in onze gehoorgang de spiraal vormige cochlea de geluidstrillingen ( informatie) opvangt , versterkt en weer doorgeeft.
De pijnappelklier de lichtgevoelige klier die zich bevindt in onze hersenen heeft de vorm van een dennenappel , de symmetrische vorm van deze kegel is gebaseerd op twee tegengestelde maar complementaire spiraalbewegingen.

Alexander bedacht dat de gouden helix omdat magnetische veldlijnen in staat zijn om in resonantie met de eigen biofotonen stroom een klein elektromagnetisch veld te creëren binnen het avitale element, hierdoor zou het element niet alleen de doorstroming van de meridiaan kunnen bewaken, maar ook de vermeerdering van pathologische bacteriën kunnen beïnvloeden. Bij een avitaal element is deze bescherming immers verloren gegaan door het verlies van de zenuw en de bloedsomloop.
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van elektromagnetische velden op pathologische bacteriën in de mondflora aan de universiteit van Belgrado : zie onder link naar artikel.

De Gouden Helix is een gepatenteerde uitvinding van Alexander Kruijtbosch 2theCore geneeskundig therapeut . De Gouden Helix kan geplaatst worden door een tandarts die samenwerkt met Alexander in de biologische tandheelkunde. Eerst wordt in een combi consult zowel tandheelkundige diagnostiek als aanvullend energetisch diagnostiek gedaan. Dan wordt er in het geval van een ontstoken zenuw een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd met zoveel mogelijk biologische materialen. Hierna wordt de Gouden Helix ingezet. 

Er wordt door de tandarts gekeken of het wortelkanaal behandelde element niet te oud is, in verband met de ontstane brosheid over de jaren, indien het element te oud wordt bevonden, kan de Gouden Helix niet geplaats worden.

Er zijn verschillende praktijken in Nederland waar de Gouden Helix geplaatst wordt. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Alexander.. Indien de Gouden Helix geschikt is bevonden, zal deze door de tandarts in het nieuwe of reeds bestaande wortelkanaal behandelde gebitselement worden geplaatst. Indien u graag wilt weten of een Gouden Helix in uw geval geschikt is of wanneer u geïnteresseerd bent naar andere mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Alexander.

De Gouden Helix® is een gepatenteerde uitvinding van Alexander Kruijtbosch 2theCore geneeskundig therapeut. De Gouden Helix kan geplaatst worden door een tandarts die met Alexander samenwerkt in de (biologische) tandheelkunde. Voor tandartsen die geïnteresseerd zijn om in de praktijk de Gouden Helix in te zetten kunnen contact opnemen met Alexander Kruijtbosch op 06-25022996. 

Alexander Kruijtbosch (2theCore)

Bron*: 

Brkovic, S., Postic, S., & Ilic, D. (2015). Influence of the magnetic field on microorganisms in the oral cavity. Journal of Applied Oral Science, 23, 179-186. X

DISCLAIMER 2thecore en Gouden Helix

U wordt vriendelijk verzocht om deze disclaimer te lezen.

In de samenwerkingen tussen Tandartsen/implantologen en 2theCore is er geen sprake van dienstverband of enig andere belangenverstrengeling, de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn dan ook te allen tijde gescheiden van elkaar.

2theCore maakt gebruik van EAV diagnostiek en de Gouden Helix. De EAV (Elektro-Acupunctuur volgens dr. Voll) methode is ontwikkeld op basis van Oosterse geneeskunde. de Gouden Helix is gepatenteerd door Alexander Kruijtbosch (2thecore natuurgeneeskundig therapeut) in 2016 en kan worden ingezet door een (biologische)tandarts als parapulpaire stift binnen de wortelkanaal behandeling. De EAV methodiek en de Gouden Helix zijn niet wetenschappelijk verifieerbaar/ bewijsbaar volgens de huidige onderzoeksmethodieken van de reguliere Westerse geneeskunde. Hierdoor wordt de EAV methodiek en de Gouden Helix niet gezien als wetenschappelijk bewezen.

Ook willen wij u op de hoogte stellen 2theCore natuurgeneeskundig therapeut, zoals alle andere zorgverleners een inspanningsverplichting heeft en niet aansprakelijk is voor de diagnose en de uitkomst van de behandeling.