De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze

benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes

in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor

het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet

functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet

functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in

materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt

in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en

ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het

energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk

niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de

organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook

emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie

weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen

genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze

lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt

er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam.

Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam

duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede

geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke

vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze

gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben

op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is

daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben

om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze

onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die

eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de

verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben

op het functioneren van ons menselijk lichaam.

5. Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar

verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook

naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende

patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen

veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken

hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst.