De vijf natuurgerichte principes
De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze
benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes
in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor
het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet
functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet
functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 1. Energie
  Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
  Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de
  behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes;
  prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.
  In mijn praktijk kan ik door middel van de EAV meting kijken of de meridianen over voldoende
  energie (levensenergie = Qi = bio fotonen energie) beschikken en of ze in balans zijn. We kunnen
  het in balans brengen van deze meridianen ondersteunen door meridiaan rectificatie en voet/reflexologie
 2. Prikkeloverdracht
  De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het
  zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je
  lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de
  telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties
  juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,
  bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede
  prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en te herstellen.
  De prikkel overdracht in mijn praktijk kunnen we ondersteunen door het inzetten van
  homeopathische remedies en/of orthomoleculaire supplementen, vitamines en mineralen.
 3. Drainage
  In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen.
  Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of
  bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze
  darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.
  In mijn praktijk werk ik met verschillende drainage en detox programma’s vanuit de orthomoleculaire suppletie en/of homeopathie. Dat kunnen o.a. lymfe drainages zijn, lever detox, en/of het cheleren van zware metalen ( bv amalgaam uitleiding, deze worden ondersteund met vochtafdrijvers en nier/blaas ondersteunende suppletie, plus adviezen over voldoende water inname tijdens de kuur.
  Soms worden cliënten vanuit de biologische tandarts praktijk doorverwezen naar speciale laboratoria.
 4. Voeding
  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de
  belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
  Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke
  kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk datje de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. In mijn praktijk pas ik voornamelijk voedingsadviezen toe vanuit de Chinese voedingsleer. Door de individuele constitutie te bepalen van de cliënt en vanuit de medische anamnese werk ik voornamelijk vanuit het yin en yang principe ( vrouw/man, hitte/kou, dag/ nacht, enz) waarmee voor de individuele cliënt bekeken kan worden wat er in de voeding kan worden aangepast/aangevuld om weer in balans te komen. Ook kunnen er voedsel intolerantie tests worden ingezet (extern).
 5. Geestelijk welzijn
  Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw
  gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is
  buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere
  geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren
  ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te
  veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven. In mijn praktijk wordt vanuit de klassieke homeopathie ook de emotionele ,mentale en spirituele aspecten zwaarwegend meegenomen en besproken, op die manier kan er meer bewustzijn komen in het doorbreken en/en of loslaten van belemmerende denk en gedragsproblemen. Een klassieke homeopathische remedie kan het doorbreken en/of loslaten van belemmerende denk en gedragsproblemen ondersteunen.

  Copyright © 22-1-2022